1 харуулж байна–12 -ийн 190 үр дүн

Валютаа сонгоно уу
ЕвроЕвро
ХангалттайНорвегийн крон